Stručna praksa na Geotehničkom fakultetu za studente s Veleučilišta Velika Gorica

Na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu 31.01. i 01.02.2023. održala se stručna praksa za studente s Veleučilišta Velika Gorica

Na stručnoj praksi sudjelovalo je 38 studenta s Veleučilišta Velika Gorica. Prvi dan stručne prakse dio studenata proveo je u kemijskom praktikumu u kojem je stručnu praksu vodila dr.sc. Dragana Dogančić, dok je drugi dio studenata stručnu praksu proveo u Laboratoriju za inženjerstvo okoliša pod mentorstvom Lucije Radetić mag.ing.geoing.

Drugi dan stručne prakse studenti koji su prvi dan stručnu praksu obavljali u Laboratoriju za inženjerstvo okoliša, drugi su dan proveli u kemijskom praktikumu, a dio studenata koji je bio prvi dan u kemijskom praktikumu, drugi dan je stručnu praksu obavljao u Laboratoriju za inženjerstvo okoliša.

Cilj stručne prakse bio je upoznati studente Veleučilišta Velika Gorica sa sigurnim načinom rada u istraživačkom laboratoriju. Prikazati studentima na koji način prepoznati opasnosti i rizike s kojima se mogu susresti prilikom obavljanja poslova u laboratorijima, na koji način da postave istraživanje, kako razraditi metodologiju istraživanja, provedu istraživanje te interpretiraju rezultate provedenog istraživanja.