Održana 3. radionica „Male škole učenja“

Radionica Male škole učenja održana je na ZOOM-u 02. veljače 2023. godine od 12:00 – 13:30 sati, na radionici je sudjelovalo 7 studenata. Radionica Mala škola učenja treća je radionica koju je provelo Veleučilište Velika Gorica u sklopu projekta. Radionicu je provela predavačica Veleučilišta Velika Gorica koja ujedno provodi i aktivnosti unutar Centra za karijernu i psihološku podršku Veleučilišta. Radionica je bila namijenjena studentima Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilišta Velika Gorica, a osmišljena je i provedena s ciljem razvoja vještina i strategija učenja te boljeg snalaženja na studiju. Za razliku od prijašnjih radionica koje su bile usmjerene na učenje i pamćenje, treća radionica bila je posvećena tremi.