Zaštita na radu – edukacija za studente DS i PDS

24.2.2022. i 2.3.2022. na Geotehničkom fakultetu, Varaždinska tvrtka Vizor d.o.o. održala je edukaciju iz Zaštite na radu za 30 studenata diplomskog studija i 14 studenata preddiplomskog studija Inženjerstva okoliša.

Kroz edukacije iz područja zaštite na radu studenti su upoznati s osnovnim rizicima i opasnostima prilikom obavljanja stručne prakse kod poslodavca. Na taj način studentima su pružena potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova na radnom mjestu na siguran način.