Priprema studenata Geotehničkog fakulteta za obavljanje stručne prakse kod poslodavca

Voditeljica Centra za razvoj karijera održala je studentima prezentaciju vezanu uz pripremu potrebne dokumentacije za obavljanje stručne prakse kod poslodavca.

Nakon kratke prezentacije studenti su upoznati s procedurom koju je potrebno obaviti prije obavljanja stručne prakse.