Uspješno održan 3. dan karijera u inženjerstvu okoliša

Na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 9. i 10. prosinca održan je 3. dan karijera u inženjerstvu okoliša, koji je putem online platforme Zoom okupio više od 140 sudionika. Prisutnima se pozdravnim govorom obratio dekan fakulteta dr.sc. Hrvoje Meaški koji je ujedno i otvorio skup.

U sklopu Dana karijera 9. prosinca studentima su se predstavile renomirane tvrtke koje djeluju u području inženjerstva okoliša te su studentima pružene informacije o mogućnostima obavljanja stručne prakse tijekom njihovog studija, ali kasnijeg zapošljavanja. U ovogodišnjem su Danu karijera kao predstavnici poslodavaca sudjelovali Međimurske vode, Zelena energetska zadruga, Plinacro, Hudec Plan, AP Consulting, Saponia, Tehnix, Državni hidrometeorološki zavod, Energetski institut Hrvoje Požar, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Premifab, Rockwool i Daikin. Studenti su se poslodavcima predstavili kroz postere i prezentacije diplomskim i završnim radovima.  Na taj način poslodavci su dobili bolji uvid u znanja i kompetencije koja stječu studenti Geotehničkog fakulteta završetkom preddiplomskog i diplomskog studija Inženjerstva okoliša.

10. prosinca studentima su predstavljene udruge: Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta, Hrvatsko društvo za inženjerstvo okoliša i Hrvatsko društvo inženjera geotehnike. Također, na Danu karijera predstavili su se i studenti Inženjerstva okoliša koji su iznijeli svoja iskustva u pronalasku posla te podijelili savjete na koji način studenti trebaju postupiti prije zaposlenja.

Kao dio aktivnosti Dana karijera održana je i radionica karijernog savjetovanja putem koje su studentima predstavljeni načini traženja posla, izrade životopisa i molbi te kako se pripremiti za intervju kod poslodavca.

Dan karijera održao se u sklopu projekta „Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša“.  Kao dio istog projekta na Geotehničkom fakultetu je u rujnu 2020. godine osnovan je Centar za razvoj karijera. Suorganizatori ovogodišnjeg Dana karijera bili su Hrvatsko društvo inženjera geotehnike, Hrvatsko društvo za inženjerstvo okoliša, Udruga diplomanata i Studentski zbor Geotehničkog fakulteta.