Terenska praksa u Slavoniji i Baranji

U razdoblju od 27.06. – 28.06.2022. studenti 1. i 2. godine diplomskog studija Inženjerstva okoliša – smjer Upravljanje vodama te edukatori sa Geotehničkog fakulteta sudjelovali su na terenskoj praksi u Slavoniji i Baranji u okviru projekta: „Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša“, UP.03.1.1.04.0059.

Prvi dan terenske prakse sadržavao je:

  • Predavanje o hidrogeološkim prilikama vinkovačkog vodonosnika – VS/CS „Kanovci“ (dr.sc. Jasna Kopić – Vinkovački vodovoda i kanalizacije d.o.o.),
  • Bušenje zdenca reverznom metodom – mikrolokacija na području Uljare Čepin,
  • Predstavljanje istraživanja u sklopu projekta ISSAH, mjerenje razine podzemne vode, pregled jezgre i očitavanje loggera – lokacija Radoš.

Tijekom drugog dana terenske prakse studenti su posjetili:

  • Vodočuvarnicu  i crpnu stanicu Zlatna Greda – Hrvatske vode d.o.o.
  • Crpilište Prosine, obilazak pogona za kondicioniranje – Baranjski vodovod d.o.o.
  • Karanac – Baranjska kuća – predavanje o hidrogeološkim prilikama Baranje