Terenska praksa

U razdoblju od 05.05. – 07.05.2022. studenti 1. godine diplomskog studija Inženjerstva okoliša – smjer Upravljanje okolišem, u pratnji prof.dr.sc. Aleksandre Anić Vučinić, sudjelovali su na terenskoj praksi u okviru projekta: „Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša“, UP.03.1.1.04.0059.

Tijekom terenske prakse studenti su posjetili Centar za gospodarenje otpadom Kaštijun d.o.o., tvornicu cementa Holcim (Hrvatska) d.o.o. u Koromačnom te su sudjelovali na Festivalu samoniklog bilja 2022. koji se održavao u Kršanu.

Prilikom posjeta Centar za gospodarenje otpadom Kaštijun d.o.o. studenti su upoznati sa postupcima obrade otpadnih voda, radom meteorološke stanice, preuzimanjem i prihvatom prikupljenog komunalnog otpada, biološkom i mehaničkom obradom otpada, radom protupožarnog sustava, biološkom obradom otpada na bioreaktorskoj plohi, laboratorijskim ispitivanjima kvalitete otpadnih voda i goriva iz otpada.

U tvornici cementa Holcim (Hrvatska) d.o.o. u Koromačnom studenti su upoznati sa proizvodnim procesom dobivanja cementa, potrebnoj kvaliteti goriva iz otpada koje cementara koristi za dobivanje toplinske energije, sustavu pročišćavanja otpadnih plinova, mjerenjem emisija ispušnih plinova i gospodarenjem otpadom u njihovom postrojenju. Za kraj je studentima održano predavanje o ciljevima koje tvrtka treba ostvariti u cilju smanjenja utjecaja na okoliš te su prikazali kojim mjerama i budućim investicijama to žele ostvariti.

Za potrebe Festivala samoniklog bilja 2022. studenti su izradili dokument sa Smjernicama za održavanje ekološki osviještenog festivala u cilju smanjenja negativnog utjecaj na okoliš, povećanja ekološke svijesti, smanjenja količine nastalog otpada. Tijekom Festivala studenti su informirali posjetitelje temom postera: „Otpad: od kolijevke pa do groba“, a uz predavanje su dodatno postavili izložbena vitrina uz pomoću koja prikazuje koje se vrste otpada generiraju u različitim životnim dobima. Također, studenti su proveli terensku anketu pod nazivom Informiranost izlagača Festivala samoniklog bilja Kršan 2022. o ekološki osviještenim festivalima.