Održan tjedan edukacija

Od 27. veljače do 02. ožujka na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu održan je Tjedan edukacija. Na tjednu edukacija održale su se edukacije iz područja grafičkog oblikovanja i tiska 3D modela, izrade filamenata za 3D tisak, analitičkih metoda u inženjerstvu okoliša, procesnog inženjerstva za organizaciju edukacije iz kontrole vođenja procesa, zaštite na radu, sigurnosti i zaštite podataka na internetu, korištenja online platforme za stručnu praksu (GOSSIP) te su održani demonstracijski pokusi u labosima s opremom nabavljenom u okviru projekta.

Na edukacijama su sudjelovali studenti i zainteresirani nastavnici Geotehničkog fakulteta u prostorijama novoopremljenog Makerspace-a i informatičke učionice te labosima.

Sudionici edukacija bili su jako zadovoljni organizacijom i provedbom Tjedna edukacija.