7. zajednički sastanak projekta i 9. sastanak upravljačkog odbora

02.11.2022. na Geotehničkom fakultetu održan je 7. Zajednički sastanak projekta i 9. sastanak Upravljačkog odbora projekta.

Na 7. zajedničkom sastanku projekta koordinatori radnih skupina su prezentirali aktivnosti koje su odradili na projektu te planirane aktivnosti koje se planiraju odraditi do kraja projekta. Također, voditelj projekta je izvijestio o promjenama članova u projektnom timu GFV-a.

Na 9. sastanku Upravljačkog odbora projekta, Voditelj projekta je skrenuo pažnju na aktivnosti koje se moraju odraditi do kraja projekta te je zamolio koordinatore radnih skupina da izvijeste o aktivnostima koje se planiraju i da daju okvirne informacije kad bi se koja aktivnost mogla organizirati.

Voditelj projekta Hrvoje Meaški navijestio je koordinatorima i članovima radnih skupina o namjeri slanja zahtjeva za produženje projekta u Posredničko tijelo razine 1. Voditelj projekta navodi kako se prve dvije godine provedbe projekta, koja se sastojala uglavnom od aktivnosti koje se provode grupno (edukacije i radionice) te od stručne prakse studenata u institucijama obilježene su pandemijom i značajnim ograničenjima koja su ili praktički onemogućila ili značajno usporila provedbu planiranih aktivnosti. Cijeli prvi semestar provedbe projekta obilježen je „zaključavanjem“ (lock-down) ili značajnim ograničenjima u okupljanjima i dostupnošću različitih institucija, zbog čega praktički nije bilo mogućnosti organizacije stručne prakse. Stoga je provođenje svih planiranih aktivnosti u zadanim rokovima bilo gotovo nemoguće. Nakon što je Voditelj projekta predstavio namjeru o slanju Zahtjeva za produžetkom Projekta, partneri su se složili te dali potporu za slanje Zahtjeva.