Zaštita na radu – edukacija za studente DS i PDS

Jučer i danas je na Geotehničkom fakultetu varaždinska tvrtka Vizor d.o.o. održala edukacije iz zaštite na radu za 17 studenata preddiplomskog i 37 studenata diplomskog studija Inženjerstvo okoliša. Kroz edukacije studenti su upoznati s osnovnim rizicima i opasnostima prilikom obavljanja stručne prakse kod poslodavca. Na taj su način studentima pružena potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova na radnom mjestu na siguran način.

Organizator ovih edukacija bio je Centar za razvoj karijera Geotehničkog fakulteta.