Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša u Varaždinu

Geotehnički fakultet, Fakultet organizacije i informatike i Tekstilno-tehnološki fakultet zajedno su obilježili Svjetski dan zaštite okoliša. U svrhu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša navedeni fakulteti su u Parku Ivana Pavla II. u Varaždinu predstavili tehnologije pročišćavanja zraka i voda, zaštite tla, ponovne uporabe različitih vrsta otpada te primjene informacijskih tehnologija u zaštiti okoliša. Organizatori su za posjetitelje pripremili radionice edukativnog sadržaja, interaktivne kvizove i eksperimente kako bi se upoznali sa zaštitom okoliša.

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša u Varaždinu promovirani su i projekti čiji je nositelj Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a koji su financirani od strane EU.